Receptura 102 - přísada do leteckých pístových motorů


bezpečnostní list: stáhnoutPřísada do oleje pro pístové motory s výkonem do 746 kW.Balení

plastové láhve 946 mlCena: 1655.00 CZK

Složení a účinky:

Unikátní chemické složení této speciální receptury vytváří chemickou cestou tenký mikrodifuzní film na povrchu všech mazaných částí motoru. Zajišťuje tak dokonalou ochranu před třením, opotřebením, teplotou, kyselinami a korozí, nesrovnatelně vyšší s účinky současných moderních olejů, syntetických maziv, olejových aditiv. Neobsahuje komponenty na bázi MoS2, PTFE, halogenových uhlovodíků a pod.


Bishop´s Original receptura 102 reaguje s aktivovaným povrchem, mikrodifuzní film nemění rozměry součástek. Přísada přitom neucpává filtry nebo mazací kanály. Tato unikátní receptura byla testována více jak 14 let a na základě oficiálních testů dle FAA jí byl udělena certifikace pro letecké pístové motory dle normy 20-24 A a FAR 33.49 Federálním leteckým úřadem.


Použití přísady Bishop´s Original receptury 102 nevede ke ztrátě záruk, poskytovaných výrobcem motorů.


Návod k použití:

Smíchat recepturu 102 s kvalitním leteckým olejem v poměru 1:5, nalít do motoru a ten nechat cca 2 min. běžet kvůli dokonalému promíchání. Další výměny oleje provádět v souladu s pokyny výrobce motorů. Pro optimální ochranu doporučujeme provést ošetření motoru recepturou 102 každých 300 letových hodin.

Neaplikovat do nového nebo nezaběhnutého motoru! Doporučená doba záběhu min. 25 letových hodin.


Výhody:


   * Snížení: tření, opotřebení, teploty, spotřeby paliva.

   * Zvýšení: výkonu, prodloužení životnosti motorů
Základní fyzikálně chemické ukazatele:

Conradsonův zbytek        0,71 obj.%

Specifická váha dle API        při 15,6°C 28,2

Viskozita při 40°C        129,45 CSt

při 100°C        17,26 CSt

Viskozitní index        128

Bod vzplanutí        243,3°C

pH          4,9

celkové číslo kyselosti          2,0 mg KOH/g

bod tuhnutí        17,8°C

síra          0,303 obj.%