Čistící a stabilizační prostředky *501 *560 * XLO-D 3 500 *XLO-G 7 500


Speciální prostředky k odstraňení úsad a kalů z motorů.


Přísady do olejů ke stabilizaci olejů v extrémních teplotních podmínkách.