Produkty k úpravě MEŘO a bionaftyV nabídce firmy Bishop´s Original jsou specializované produkty určené k úpravě MEŘO, bionafty a lihobenzinu. Díky úzké spolupráci s Johnem Bishopem byla vyvinuta řada speciálních přísad do paliv ke zlepšení jejich kvalitativních ukazatelů a dále k řešení problémů, vznikajících při spalování bio složek paliva.


Jedná se o špičkový antioxidant HT 3374 zvyšující oxidační stabilitu MEŘO až 20x, bionafty až 5x.


Depresanty ,zvyšující protimrazové vlastnosti MEŘO a bionafty PD 571 a Lubo Flow 3111, zajišťující C.F.P.P až do -22 st.C .


Depresant Bishop´s Original Formula PD-565 je v prvé řadě určen k úpravě bodu tuhnutí a zlepšení tekutosti středně destilovaných paliv. Vzhledem k tomu, že tento depresant efektivně upravuje filtrovatelnost za nízkých teplot (C.F.P.P.) je speciálně určen pro úpravu nízkoteplotních vlastností paliv pro dieselové motory.


Pro zvýšení čistících vlastností benzinu a odstranění negativního vlivu biolihu bylo vyvinuto nové aditivum pro benziny 10782-CD-AFG. Je určeno pro velkoobjemové ošetření benzinu (míšení 1:8 500 až 1:10 000)


V nabídce je nové aditivum ke snížení pěnivosti nafty při tankování. Určeno zejména pro distributory paliv

(dávkování 20-50 ppm).