Receptura 4101


bezpečnostní list: stáhnoutKoncentrovaná mikrodifuzní přísada k ošetření vysoce výkonových benzinových lodních motorů.Balení

Plastikové dózy 946 mlCena: 1655.00 CZK

Složení a účinky:

Vyrobeny na bázi ropných destilátů bez podílu cizorodých příměsí na bázi MoS2, PTFE, kovů.


Neobsahují chlor a síru. Jediné unikátní výrobky chráněné obchodním tajemstvím od roku 1976, fungující na principu permanentní difuze maziv do povrchu kovů, testovány 23 let předními motorovými zkušebnami, které potvrdily v rámci dlouhodobých testů výrobcem deklarované vlastnosti.


Firmou Karr V Motortechnik , Hemmingen, Německo byl proveden test motoru VW Golf (1 500 ccm), který prokázal zvýšení výkonu o 3,2 Hp.


Při oficiálním motorovém testu motoru 6-ti válcového motoru Chevrolet ( nízkoobrátkový) ve stanici strojního zkušebnictví univerzity v Utahu byly naměřeny následující hodnoty: nárůst motorického výkonu až o 15,6% a zvýšení kilometrového proběhu až o 11,7 km/l PHM.


Návod k použití:

Smíchat obsah celého balení výrobku s olejem v poměru 1:20 ( 5% přísada), nalít do motoru a ten nechat alespoň 2 min běžet, aby se produkt dokonale promíchal s olejem. Ošetření provádět 1x v roce nebo každých 300 motohodin ujetých v jednom roce.


Pozor! Přípravek lze aplikovat až po min 25 motohodinách provozu motoru nebo až si sednou pístní kroužky!


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * snížení teploty olejové náplně

   * snížení spotřeby oleje vlivem chemického dotěsnění

   * snížení třecích ztrát uvnitř motoru

   * odstranění problémů se studenými starty

   * odstranění nebezpečí poškození vlivem přehřátí

   * snížení hlučnosti

   * snížení emise škodlivin

   * snížení spotřeby paliva

   * zvýšení výkonu a akcelerace

   * podstatné prodloužení životnosti zařízení

   * v případě ztráty oleje chrání zařízení před zničením


Použití:

Veškeré typy vysoce výkonovýchlodních benzinových motorů.Základní fyzikálně chemické ukazatele:

Specifická váha při(°C)        27,9 při 15,6

Tlak par(mm Hg při°C          0,01

Hustota 7,6 lb/gal        (0,0,911g/l)

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Viskozita )cSt při °C)          88 SUS při 100,0

Spec. váha par (1 atm vzduch =1)          větší než 5

Stupeň odpařování (n-Bu Acetát = 1)        0,01 při 25°C

Bod varu        (°C) 315,5