Receptura 4601


bezpečnostní list: stáhnout


Přísada do čtyřdobých benzínových motorů motocyklů.Balení

Plastikové dózy 120, 240 mlBalení 120 ml cena: 345.00 CZK

Balení 240 ml cena: 685.00 CZK

Složení a účinky:

Vyrobeny na bázi ropných destilátů bez podílu cizorodých příměsí na bázi MoS2,PTFE, kovů. Neobsahují chlor a síru. Jediné unikátní výrobky chráněné obchodním tajemstvím od roku 1976, fungující na principu permanentní difúze maziv do povrchu kovů,testovány 23 let předními motorovými zkušebnami, které potvrdily v rámci dlouhodobých testů výrobcem deklarované vlastnosti.


Návod k použití:

Smíchat obsah celého balení výrobku s olejem, nalít do motoru a ten nechat alespoň 2 min běžet, aby se produkt dokonale promíchal s olejem. Jedno balení je určeno k ošetření motoru s náplní až 2 l motorového oleje.  Ošetření provádět 1x v roce nebo každých 150 000 km ujetých v jednom roce. Produkt musí být v motoru min 2 500 km kvůli dokonalému ošetření všech kluzných ploch

Pozor! Přípravek lze aplikovat až po záběhu motoru!


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * snížení teploty olejové náplně

   * snížení spotřeby oleje vlichem chemického dotěsnění

   * snížení třecích ztrát uvnitř motoru

   * odstranění problémů se studenými starty

   * odstranění nebezpečí poškození vlivem přehřátí

   * snížení hlučnosti

   * snížení emise škodlivin

   * snížení spotřeby paliva

   * zvýšení výkonu a akcelerace

   * podstatné prodloužení životnosti zařízení

   * v případě ztráty oleje chrání zařízení před zničením
Základní fyzikálně chemické ukazatele:

Specifická váha při(°C)        28 při 15,6

Tlak par (mm Hg při(°C)        nestanoven

Hustota        7,2 lb/gal (0,863 kg/l)

Rozpustnost ve dodě        nerozpustný

Viskozita (cSt při °C)        89,98 SUS při 100,0

Spec. váha par (1 atm vzduch =1)        větší než 5

Bod tuhnutí(°C)        -17,8

Bod varu(°C)        315,5