Receptura 460-G


bezpečnostní list: stáhnout

Přísada do oleje k ošetření benzinových motorů osobních a dodávkových automobilů.Balení

plastikové dózy 354 mlCena: 1006.00 CZK

Složení a účinky:

Vyrobeny na bázi ropných destilátů bez podílu cizorodých příměsí na bázi MoS2,PTFE, kovů. Neobsahují chlor a síru. Jediné unikátní výrobky chráněné obchodním tajemstvím od roku 1976, fungující na principu permanentní difúze maziv do povrchu kovů, testovány 23 let předními motorovými zkušebnami, které potvrdily v rámci dlouhodobých testů výrobcem deklarované vlastnosti.


Firmou Karr V Motortechnik, Hemmingen, Německo byl proveden test motoru VW Golf (1 500 ccm), který prokázal zvýšení výkonu o 3,2 Hp. Při oficiálním motorovém testu motoru 6-ti válcového motoru Chevrolet ( nízkoobrátkový) ve stanici strojního zkušebnictví univerzity v Utahu byly namířeny následující hodnoty: nárůst motorického výkonu až o 15,6% a zvýšení kilometrového proběhu až o 11,7 km/l PHM.


Návod k použití:

Smíchat obsah celého balení výrobku s olejem, nalít do motoru a ten nechat alespoň 2 min běžet, aby se produkt dokonale promíchal s olejem. Ošetření provádět 1x v roce nebo každých 150 000 km ujetých v jednom roce. Produkt musí být v motoru min 2 500 km kvůli dokonalému ošetření všech kluzných ploch.

Pozor! Přípravek lze aplikovat až po záběhu motoru!


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * snížení teploty olejové náplně

   * snížení spotřeby oleje vlivem chemického dotěsnění

   * snížení třecích ztrát uvnitř motoru

   * odstranění problémů se studenými starty

   * odstranění nebezpečí poškození vlivem přehřátí

   * snížení hlučnosti

   * snížení emise škodlivin

   * snížení spotřeby paliva

   * zvýšení výkonu a akcelerace

   * podstatné prodloužení životnosti zařízení

   * v případě ztráty oleje chrání zařízení před zničením
Základně fyzikálně chemické ukazatele:

Specifická váha        při(°C) 28 při 15,6

Tlak par        (mm Hg při°C) nestanoven

Hustota        7,2 lb/gal (0,863 kg/l)

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Viskozita        (cSt při °C) 86,98 SUS při 100,0

Spec. váha par        (1 atm vzduch =1) větší než 5

Bod tuhnutí        (°C) -17,8

Bod varu        (°C) 315,