Receptura 696-D Prostředek k ošetření hlav válců.
Přísada do paliva pro dieselové motory.Balení


354 ml
Cena: 625.00 CZK

Použití:

Veškeré typy dieselových motorů v osobní a kamionové dopravě.

Složení a účinky:

Unikátní receptura této přísady do nafty poskytuje motorům optimální výkon a účinnost a přidává navíc další ochranné vlastnosti. Snižuje provozní náklady a současně čistí a promazává celý palivový systém.


Návod k použití:

Přidat 354 ml přísady do nejméně 40 litrů a nejvíce 80 litrů nafty. Nádrž s touto směsí vyjet až na “rezervu” a následně je možno průběžně tankovat palivo. Opakovat při každé výměně oleje.


Pozor! Přípravek je zdraví škodlivý! Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezit styku s kůží.


Výhody:


   * zajišťuje konzervaci hlav válců

   * snížení spotřeby paliva

   * zlepšení spalování paliva

   * čištění vstřikovačů a palivových čerpadel

   * promazání celého palivového systému (čerpadel)

   * snížení koroze palivového systému

   * zlepšení akcelerace

   * odstranění problémů se studenými starty

   * výrazné snížení kouřivosti motorů
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva        tekutina, nachová

Vůně          typická ropná

Bod vzplanutí          71,1  °C

Specifická váha při 15,5 °C        0,82

Hustota(při 20°C)          0,809

Rozpustnost ve vodě        100%

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný