Receptura 9061


bezpečnostní list: stáhnout


Koncentrovaná mikrodifuzní přísada k ošetření čtyřtaktních motorů malé zahradní technikyBalení

Plastikové dózy 50 ml, 75 mlBalení 50 ml, cena: 93.00 CZK

Balení 75 ml, cena: 136.00 CZK

Použití:


Veškeré typy čtyřtaktních motorů malé zahradní techniky, zejména pak motorů Briggs & Stratton. Pro zahradní sekačky balení 50 ml, zahradní traktůrky 75 ml.Složení a účinky:

Vyrobeny na bázi ropných destilátů bez podílu cizorodých příměsí na bázi MoS2,PTFE, kovů. Ne-obsahují chlor a síru. Jediné unikátní výrobky chráněné obchodním tajemstvím od roku 1976,fungující na principu permanentní difuze maziv do povrchu kovů, testovány 23 let předními motorovými zkušebnami, které potvrdily v rámci dlouhodobých testů výrobcem deklarované vlastnosti.


Přípravek zajišťuje zvýšenou ochranu motorů s mazáním rozstřikem oleje při práci ve svažitém terénu a zabrání tak případnému poškození motoru vlivem nedostatečného mazání. Zajišťuje výrazné snížení opotřebení (testem ELF ANAC zjištěno prokazatelné snížení opotřebení motorů o 50-60% v rámci dlouhodobých provozních zkoušek)


Návod k použití:

Smíchat obsah celého balení výrobku s olejem v poměru 1:20 ( 5% přísada), nalít do motoru a ten nechat alespoň 2 min běžet, aby se produkt dokonale promíchal s olejem. Ošetření provádět 1x v roce

Pozor! Přípravek lze aplikovat až po záběhu motoru!


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * snížení teploty olejové náplně

   * snížení spotřeby oleje vlichem chemického dotěsnění

   * snížení třecích ztrát uvnitř motoru

   * odstranění problémů se studenými starty

   * odstranění nebezpečí poškození vlivem přehřátí

   * snížení hlučnosti

   * snížení emise škodlivin

   * snížení spotřeby paliva

   * zvýšení výkonu a akcelerace

   * podstatné prodloužení životnosti zařízení

   * v případě ztráty oleje chrání zařízení před zničením
Základní fyzikálně chemické ukazatele:

Specifická váha při(°C)        27,9 při 15,6

Tlak par (mm Hg při °C)        0,01

Hustota          7,6 lb/gal (0,0,911g/l)

Rozpustnost ve dodě          nerozpustný

Viskozita (cSt při °C)        88,00 SUS při 100,0

Spec. váha par (1 atm vzduch =1)        větší než 5

Stupeň odpařování (n-Bu Acetát = 1)        0,01 při 25°C

Bod varu(°C)        315,5