Receptura 906 GDC


Koncentrovaná mikrodifuzní přísada k ošetření vysoce výkonových motorů traktorů, tahačů a kamionů.Balení

Plastikové dózy 946 mlCena: 1655.00 CZK


Složení a účinky:


Vyrobena na bázi ropných destilátů bez podílu cizorodých příměsí na bázi MoS2,PTFE, kovů. Neobsahuje chlor a síru. Jedinečná unikátní receptura chráněná obchodním tajemstvím od roku 1976, fungující na principu permanentní difuze maziv do povrchu kovů, testována 23 let předními motorovými zkušebnami, které potvrdily v rámci dlouhodobých testů výrobcem deklarované vlastnosti.

Firmou Karr V Motortechnik , Hemmingen, Německo byl proveden test motoru VW Golf (1 500 ccm), který prokázal zvýšení výkonu o 3,2 Hp. Při oficiálním motorovém testu motoru 6-ti válcového motoru Chevrolet( nízkoobrátkový) ve stanici strojního zkušebnictví univerzity v Utahu byly naměřeny následující hodnoty: nárůst motorického výkonu až o 15,6% a zvýšení kilometrového proběhu až o 11,7 km/l PHM.


Návod k použití:

Smíchat obsah celého balení výrobku s olejem v poměru 1:20 ( 5% přísada), nalít do motoru a ten nechat alespoň 2 min běžet, aby se produkt dokonale promíchal s olejem. Ošetření provádět 1x v roce nebo každých až 150000 km ujetých v jednom roce. Produkt musí být v motoru min 5 000 km kvůli dokonalému ošetření všech kluzných ploch.


Pozor! Přípravek lze aplikovat až po záběhu motoru!

Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * snížení teploty olejové náplně

   * snížení spotřeby oleje vlichem chemického dotěsnění

   * snížení třecích ztrát uvnitř motoru

   * odstranění problémů se studenými starty

   * odstranění nebezpečí poškození vlivem přehřátí

   * snížení hlučnosti

   * snížení emise škodlivin

   * snížení spotřeby paliva

   * zvýšení výkonu a akcelerace

   * podstatné prodloužení životnosti zařízení

   * v případě ztráty oleje chrání zařízení před zničením
Základní fyzikálně chemické ukazatele:        

Specifická váha při(°C)        27,9 při 15,6

Tlak par (mm Hg při°C)          0,01

Hustota 7,2 lb/gal        (0,0,911g/l)

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Viskozita )cSt při °C)          88 SUS při 100,0

Spec. váha par (1 atm vzduch =1)          větší než 5

Stupeň odpařování (n-Bu Acetát = 1)        0,01 při 25°C

Bod varu        (°C) 315,5

Balení        Plastikové dózy 946 ml