Receptura 127 - přísada do automatických převodovek


bezpečnostní list: stáhnout


Mikrodifuzní přísada do převodových kapalin.
Balení


Plastové láhve 354 mlcena: 828.00 CZK

Pro ošetření převodovek a řešení problémů spojených se třením, teplotou a nadměrným opotřebením. Určena zejména pro ošetřování automatických převodovek osobních automobilů.


Složení a účinky:

Tato unikátní receptura chemicky vytváří mikroskopicky tenký ochranný film v povrchu všech mazaných ploch. Zajišťuje dokonalou ochranu všech převodových ústrojí. Vyrobena na bázi těžkých ropných naftenických destilátů bez podílu nebezpečných sloučenin na bázi chloru a síry. Kompatibilní se všemi typy převodových kapalin. Po aplikaci nedochází ke změnám rozměrů ošetřených součástek.


Návod k použití:

Aplikovat jako přísadu do převodových kapalin Obsah jednoho balení postačí k ošetření převodovky s náplní do 4 l kapaliny.Opakovat při každé výměně kapaliny.


Výhody:


   * zvýšení tření mezi třecími lamelami

   * zvýšení výkonu zařízení

   * prodloužení životnosti ozubených soukolí


Pozor! Nepoužívat do mechanických převodovek!Základní fyzikálně chemické ukazatele:

Skupenství        kapalné

Barva        Čirá červená

Vůně          typická pro ropný produkt

Bod vzplanutí          126,7  °C (uzavřené nádoby)

Specifická váha        0,87 při 15,6 °C

Tlak par        1,5 mm Hg při 20°C

Hustota(při 20°C)          0,9229

Viskozita          pří 98,9 (°C) 199 SUS

Bod varu        315 °C

Bod tuhnutí(°C)        -51,1

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný