Receptura BiTECH 1-C6-431


bezpečnostní list: stáhnout


Aditivum do benzinu - octane booster (enhancer)Balení


Plastové lahvičky 50, 250, 500, 1000 ml kanystry 18,9 l


Balení 50 ml cena: 90.00 CZK

Balení 250 ml cena: 432.00 CZK

Balení 500 ml cena: 808.00 CZK

Balení 1000 ml cena: 1521.00 CZK

Balení 5 gal (18,9 l) cena: 27542.00 CZK

Použití :

Veškeré typy benzinových motorů v osobní a kamionové dopravě.

Složení a účinky :

Aditivum do benzinu BiTECH 1-C6-431 je speciálně vyvinutá komplexni receptura pro zvýšení oktanového čísla benzinu, čistění palivového systému a odstraňování úsad z něj. Toto aditivum bylo vyvinuto jako komplexní balíček složený ze syntetického základu, octane boosteru a unikátních detergentů.. Neobsahuje MTBE, zrychluje hoření benzinové směsi do oblasti nanosekund, tím podstatně zvyšuje její účinnost a snižuje množství nespáleného paliva.

Na motorech není nutné seřizovat předstih.

Návod k použití :

Pro zajištění nejvyšších možných účinků je doporučen poměr 1 : 1000. Tento poměr je nutno dodržet pro uvedené zvýšení oktanového čísla! S benzinem 98 okt. míchat v poměru 1:2000.


Pozor! Přípravek je zdraví škodlivý! Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezit styku s kůží.


Výhody:


   * výkonné složky aditiva zajišťují trvale vysokou výkonnost paliva při různých provozních podmínkách

   * stabilizují výkon zařízení odstraněním úsad z palivového systému

   * průběžně čistí a udržuje karburátory v čistém stavu

   * průběžně čistí a udržuje v čistém stavu vstřikovací zařízení

   * průběžně odstraňuje úsady z ventilových systémů a udržuje je v čistém stavu

   * trvale udržuje vysoký výkon motoru

   * snižuje spotřebu paliva

   * motor pružně reaguje na plynový pedál

   * snižuje emise škodlivin

   * neovlivňuje detonační bod paliva

   * zvyšuje oktanové číslo benzinu o 3 až 4 stupně

   * zvyšuje antikorozní vlastnosti paliva
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva        Čirá kapalina

Vůně          aminová

Bod vzplanutí          44  °C (uzavřené nádoby)

Specifická váha při        0,9229 při 15,6 °C

Tlak par        1,5 mm Hg při 20°C

Hustota(při 20°C)          0,9229

Bod tuhnutí        nestanoven

Bod varu        nestanoven

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný ve studené vodě