Receptura 20480 - aerosol


bezpečnostní list: stáhnout


Vysokoteplotní separační mazivo v provedení aerosol pro rozsah teplot


-35°C až + 1 150°C
Balení


Tlakové nádoby 400 mlCena: 1258.00 CZK

Použití :

Mazání kluzných a šroubových spojů, čepů, matic, řetězů a ozubených kol, lanovodů, vodítek ventilů,O-kroužků, čepů, regulačních klap v komínech, závěsů uzávěrů pecí a topenišť, vodou zaplavených zařízení, nízkoobrátkových ložisek vystavených vysokým teplotám a působení slaného a agresivního prostředí, zařízení pravidelně čištěných parou a pod.Složení a účinky:

Unikátní receptura aerosolových maziv vyrobených na bázi ropných látek a syntetického hliníku. Neobsahují olovo, měď a zinek. Lze je využívat k ošetřování veškerých kovových povrchů včetně hliníku a nerezové oceli, kde je použití měděných maziv zakázáno.


Návod k použití :

Aerosolové provedení maziva umožňuje ošetření veškerých ploch a vytvoření jemného rovnoměrného ochranného filmu. Plochy ošetřovat ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro ošetření nepřístupných ploch lze použít prodlužovací trubičku


Pozor! Obal je pod stálým tlakem! Nevystavovat obaly teplotám nad 48 °C. Prázdné obaly nepropichovat a nevhazovat do ohně!


Vysokoteplotní separační mazivo lze využít jako:

1. Vysokoteplotní separační mazivo

2. Vysokoteplotní mazivo pro kluzná a valivá ložiska

3. Ochranný film zařízení vystavených působení vysokých teplot a vysoce korozivnímu prostředí


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * výrazná vysokoteplotní stabilita

   * vysoká vodostálost

   * vysoká stálost v agresivním prostředí

   * vysoké antikorozivní vlastnosti
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Specifická váha          1,05

Tlak par (mm Hg při °C)          <10 /20°C

Specifická váha par         >1  

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Stupeň odpařování (n-Bu Acetát = 1)        <1

Bod varu(°C)        315,6

Bod vzplanutí (TCC)        232,2Rozsahy teplot pro různé aplikace:


1.  Separační mazivo:               -35°C až +1 150°C

2.  Ložiskové mazivo:             -35°C až + 230°C

3.  Mazivo pro kluzné plochy:    -35°C až + 920°C

4.  Ochranný film:                        -35°C až + 480°C