Receptura 20480 - plastický tuk


bezpečnostní list: stáhnout


Vysokoteplotní separační mazivo v provedení plastický tuk pro rozsah teplot -35°C až + 1 150°C
Balení


Tuby 400 ML a 400 g


 Balení 400 ml cena: 1248.00 CZK

Balení 400 g cena: 1258.00 CZK

Použití:

Mazání kluzných a šroubových spojů, čepů, matic, řetězů a ozubených kol, lanovodů, vodítek ventilů,O-kroužků, čepů, regulačních klap v komínech, závěsů uzávěrů pecí a topenišť, vodou zaplavených zařízení, nízkoobrátkových ložisek vystavených vysokým teplotám a působení slaného a agresivního prostředí, zařízení pravidelně čištěných parou a pod.Složení a účinky:

Unikátní receptura plastických maziv vyrobených na bázi ropných látek a  hliníku. Neobsahují olovo, měď a zinek. Lze je využívat k ošetřování veškerých kovových povrchů včetně hliníku a nerezové oceli, kde je použití mědných maziv zakázáno.


Návod k použití :

Aplikovat v souladu s požadavky výrobců zařízení. Před aplikací vyčistit od zbytků původního maziva. Nedoporučuje se míchat s jinými mazivy kvůli zachování výrobcem udaných vlastností.


Vysokoteplotní separační mazivo lze využít jako:


1.  Vysokoteplotní separační mazivo

2.  Vysokoteplotní mazivo pro kluzná a valivá ložiska

3.  Ochranný film zařízení vystavených působení vysokých teplot a vysoce korozívnímu prostředí


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * výrazná vysokoteplotní stabilita

   * vysoká vodostálost

   * vysoká stálost v agresivním prostředí

   * vysoké antikorozivní vlastnosti
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Specifická váha          1,05

Tlak par (mm Hg při °C)          <10 /20°C

Specifická váha par         >1  

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Stupeň odpařování (n-Bu Acetát = 1)        <1

Bod varu(°C)        315,6

Bod vzplanutí (TCC)        232,2


Rozsahy teplot pro různé aplikace:


1.  Separační mazivo:            -35°C až +1 150°C

2.  Ložiskové mazivo:        -35°C až +230°C

3.  Mazivo pro kluzné plochy:        -35°C až + 920°C

4.  Ochranný film:          -35°C až + 480°C