Receptura 24073 - přísada do paliva


bezpečnostní list: stáhnout


Přísada do dvoudobých off-road motorů.
Balení


plastové láhve 250 mlCena: 549.00 CZK

Použití:

Veškeré typy dvoudobých motorů motocyklů a velkých dvoudobých motorů - off road.


Složení a účinky:

Pečlivě vyvážené složky receptury poskytují zvýšený výkon a výrazné snížení tření mezi pístními kroužky a stěnami válců u všech typů dvoudobých motorů.


Návod k použití:

Smíchat 25 ml přípravku se 2litry směsi paliva s olejem. Pro dosažení trvale vysokého výkonu přidávat do paliva pravidelně. Pro pravidelné ošetřování přidávat 1% přísady do benzinu trvale.


Pozor! Přípravek je zdraví škodlivý! Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezit styku s kůží.


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * zvýšení výkonu

   * zvýšení komprese

   * snížení spotřeby paliva

   * zlepšení startování

   * zvýšení čistících účinků

   * udržuje celou palivovou soustavu a spalovací prostor prosté úsad
Základní fyzikálně chemické ukazatele:

Vzhled, barva          tekutina, jantarová

Vůně          typická ropná

Bod vzplanutí          67,8 °C

Specifická váha při 20°C        0,85

Hustota(při 20°C)        0,852

Rozpustnost ve vodě          nerozpustný