Receptura 31900 - HTC


bezpečnostní list: stáhnout


Mikrodifuzní přísada do hydraulických olejů
Balení


Plastové láhve 250, 1000 ml,

kanystry 3,785 l


Balení 250 ml cena: 898.00 CZK

Balení 1000 ml cena: 3475.00 CZK

Balení 3,785 l cena: 13142.00 CZK

Použití :

Pro ošetření veškerých hydraulických systémů a řešení problémů spojených se třením, teplotou, oxidací, kavitací a netěsnostmi v systému.Složení a účinky:

Tato unikátní receptura chemicky vytváří mikroskopicky tenký ochranný film v povrchu všech mazaných ploch. Zajišťuje dokonalou ochranu všech hydraulických systémů. Vyrobena na bázi těžkých ropných parafinických destilátů bez podílu nebezpečných sloučenin na bázi chloru a síry. Kompatibilní se všemi typy hydraulických olejů.

Návod k použití :

Aplikovat jako 1,25 % přísadu do hydraulických olejů. V případě trvale extrémních podmínek zvýšit koncentraci až na 5-10%. Opakovat při každé výměně oleje.


Výhody:


   * snížení tření

   * snížení teploty

   * snížení oxidace

   * snížení kavitace

   * snížení tvorby lakových usazenin

   * snížení okyselování oleje

   * snížení pěnivosti

   * stabilizace oleje

   * zvýšení výkonu zařízení

   * prodloužení životnosti olejové náplně

   * regenerace těsnění


Ověřovací testy:

V únoru 1999 proveden 28-mi denní test ve zkušebně MINERVY Boskovice pro ověření dlouhodobých mazacích účinků a zjištění součinitele tření směsi 95% oleje ( bílý těžký PND 26-251-76) a 5% přísady 31900 v množství 3 kapky maziva v mazací drážce průmyslové-ho chapače R 251.


Výsledky:

V průběhu 28 dnů se součinitel tření ustálil v rozsahu 0,043 až 0,053. Během testu nebylo doplňováno mazivo a nedošlo k zadření zařízení. Po 28 dnech měření zastaveno z důvodu nedostatku času (viz protokol z měření).Skupenství        kapalné

Barva        Tmavá, jantarová

Vůně          typická pro ropný produkt

Bod vzplanutí          185  °C (uzavřené nádoby)

Hustota ( při 20°C)        0,863

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Specifická váha        0,87