Receptura 462W-PPPD-1C - Premium Power Plus


bezpečnostní list: stáhnout


Celoroční přísada do nafty.Balení

Plastové láhve 75, 100, 120, 250, 500, 1000 ml

18,9 Litrů


Balení 75 ml cena, 111.00 CZK

Balení 100 ml cena: 147.00 CZK

Balení 120 ml cena: 177.00 CZK

Balení 250 ml cena: 368.00 CZK

Balení 500 ml cena: 707.00 CZK

Balení 1000 ml cena: 1372.00 CZK

Balení 5 gal (18,9 l) cena: 24435.00 CZK

Použití:

Veškeré typy dieselových motorů v osobní a kamionové dopravě. Základní balení plastové odměrné láhve 946 ml.


Složení a účinky:

Unikátní receptura této přísady do motorové nafty poskytuje motorům optimální výkon a účinnost a přidává navíc další ochranné vlastnosti. Snižuje provozní náklady a současně čistí a promazává celý palivový systém.Byla vyvinuta speciálně pro naftu typu F, vyráběné v ČR a SR. Testy filtrovatelnosti za nízkých teplot byly provedeny Ústavem paliv a maziv v Praze, Prof.Ing.Jiřím Kovářem Csc. - katedra chemie, sekce paliv a maziv ČTU v Praze. Snižuje bod tuhnutí MEŘO.


Návod k použití:

Mimo zimní období míchat s naftou v poměru až 1:5000. V zimním období pro teploty až -29°C v poměru až 1:4000, pro teploty až -35°C v poměru 1:2000, pro teploty až -40°C v poměru 1:1000. V zimním období uchovávejte v pokojové teplotě kvůli zachování tekutosti, v teplotách pod 0°C tuhnou! Nemá to vliv na kvalitativní ukazatele.


Pozor! Přípravek je zdraví škodlivý! Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezit styku s kůží.


Výhody:


   * snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu

   * zvýšení cetanového čísla paliva

   * omezení zanášení vstřikovacích zařízení

   * snížení množství emisí

   * vysoké antikorozní vlastnosti

   * snížení provozní hlučnosti motoru

   * zlepšení studených startů

   * zajištění filtrovatelnosti nafty v teplotách až do -45°C

   * zlepšení provozu při nízkých teplotách

   * likvidace vody v palivu

   * vysoké čistící účinky palivového systému

   * konzervace spalovacího prostoru v motorech
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva        tekutina, nachová

Vůně        typická ropná

Bod vzplanutí        72  °C

Specifická váha při 15,5 °C        0,82

Tlak par        <10 mm Hg při 20°C

Hustota(při 20°C)        0,923

Specifická váha        0,93

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný