Receptura 4×4


bezpečnostní list: stáhnout


Mikrodifuzní přísada do převodových olejů automobilů s pohonem 4×4.
Balení


Plastové láhve 236 mlBalení 236 ml cena: 1171.00 CZK

Použití:

Pro ošetření převodovek a řešení problémů spojených se třením, teplotou a nadměrným opotřebením. Určena zejména pro ošetřování mechanických převodovek osobních automobilů s pohonem 4×4.


Složení a účinky:

Tato unikátní receptura chemicky vytváří mikroskopicky tenký ochranný film v povrchu všech mazaných ploch. Zajišťuje dokonalou ochranu všech převodových ústrojí. Vyrobena na bázi těžkých ropných naftenických destilátů bez podílu nebezpečných sloučenin na bázi chloru a síry.


Kompatibilní se všemi typy převodových olejů. Po aplikaci nedochází ke změnám rozměrů ošetřených součástek.


Návod k použití:

Aplikovat jako přísadu do převodových olejů. Obsah jednoho balení postačí k ošetření převodovky s náplní do 4 l oleje. Opakovat při každé výměně oleje.


Výhody:


   * snížení tření

   * zvýšení výkonu zařízení

   * prodloužení životnosti ozubených soukolí


Pozor! Nepoužívat do automatických převodovek!Základní fyzikálně chemické ukazatele:

Skupenství        kapalné

Barva        Tmavá, jantarová

Vůně          typická pro ropný produkt

Bod vzplanutí          218  °C (uzavřené nádoby)

Bod varu (°C)        315,5 °C

Hustota ( při 20°C)        0,888

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Specifická váha        0,89