Receptura 501 - Odkalovací přísada


bezpečnostní list: stáhnoutPřísada k odstranění kalů a usazenin z motoruBalení

354 ml, (946 ml)Balení 354 ml: cena: 762.00 CZK

Balení 946ml: cena: 1903.00 CZK

Použití:

Veškeré typy  motorů v osobní a  kamionové dopravě.


Složení a účinky:

Vysoce koncentrovaný přípravek k odstranění kalů z motorů, odstranění karbonových úsad, které nelze odstranit při běžné výměně oleje.


Návod k použití:

Před výměnou oleje přidat 354 ml přípravku do  oleje a ujet normálním způsobem 25-40 km. Vyměnit olej a následně přidat recepturu 560 pro uvolnění pístních kroužků ( v případě znečištěných motorů s vyšší spotřebou oleje a podezřením na “připečené” pístní kroužky). Jezdit normálně až do příští výměny oleje. Dojde ke kompletnímu vyčištění motoru. V případě zachovalých motorů použít místo receptury 560 receptury 460 G,400 D, 906 GDC

Pozor! Přípravek není zdraví škodlivý podle zákona 356/2003 Sb. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezit styku s kůží.


Výhody:


   * vysoké detergenční účinky

   * kompatibilita s těsněním

   * teplotní stálost

   * chemická stálost

   * čistí účinně bez napadení kovu

   * prodlužuje životnost těsnění

   * vysoký bod vzplanutí a varu

   * kompatibilní se všemi oleji
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva        tekutina, nachová

Vůně          typická ropná

Bod vzplanutí          150  °C

Specifická váha při 15,5°C        0,82

Hustota(při 20°C)          0,864

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný