Receptura 560


bezpečnostní list: stáhnout


Prostředek k uvolnění pístních kroužků.Balení


354 mlCena: 762.00 CZK

Vysoce koncentrovaný přípravek k odstranění úsad z pístních kroužků a jejich uvolnění. Použitelný pro veškeré typy motorů v osobní a kamionové přepravě.Návod k použití:

Před výměnou oleje přidat 354 ml přípravku do  oleje receptury 501a ujet normálním způsobem 25-40 km. Vyměnit olej a následně přidat recepturu 560 pro uvolnění pístních kroužků. Recepturu 560 vždy používat následně po receptuře 501. Jezdit normálně až do příští výměny oleje. Dojde ke kompletnímu vyčištění motoru. Následně motor ošetřit přísadami   receptury 460 G,400 D, 906 GDC podle typu motoru. Jezdit normálně až do příští výměny oleje. Dojde ke kompletnímu vyčištění motoru. V případě zachovalých motorů použít místo receptury 560 receptury 460 G,400 D, 906 GDC


Přípravek není zdraví škodlivý podle znění zákona č.356/2003 Sb.Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezit styku s kůží.


Výhody:


   * zvýšená mazivost oleje

   * vyšší pevnost olejového filmu

   * zvýšená detergenční schopnost

   * zvýšení komprese motoru

   * snížení emisí škodlivin uvolněním pístních kroužků

   * snížení tvorby karbonových úsad a povlaků

   * zvýšená odolnost proti korozi, zpomaluje napadání vnitřních částí motoru kyselinami z procesu spalování paliva

   * kompatibilní se všemi oleji
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva        tekutina, nachová

Vůně          typická ropná

Bod vzplanutí          150  °C

Specifická váha při 15,5°C        0,82

Hustota(při 20°C)          0,864

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný