Receptura 844


bezpečnostní list: stáhnout


Mikrodifuzní přísada do převodových olejů diferenciálů a převodovek nákladních automobilů.
Balení


Plastové láhve 946 mlBalení 946 ml cena: 1891.00 CZK

Použití :

Pro ošetření veškerých převodových skříní a řešení problémů spojených se třením, teplotou a nadměrným opotřebením. Určena zejména pro ošetřování diferenciálů.


Složení a účinky:

Tato unikátní receptura chemicky vytváří mikroskopicky tenký ochranný film v povrchu všech mazaných ploch. Zajišťuje dokonalou ochranu všech převodových ústrojí. Vyrobena na bázi těžkých ropných naftenických destilátů bez podílu nebezpečných sloučenin na bázi chloru a síry. Kompatibilní se všemi typy převodových olejů. Po aplikaci nedochází ke změnám rozměrů ošetřených součástek.

Návod k použití :

Aplikovat jako přísadu do převodových olejů. Mísit v poměru až 1:12. V případě trvale extrémních podmínek zvýšit koncentraci na poměr až 1:8. Opakovat při každé výměně oleje.


Výhody:


   * snížení tření

   * zvýšení výkonu zařízení

   * prodloužení životnosti ozubených soukolí


Pozor! Nepoužívat do automatických převodovek!Základní fyzikálně chemické ukazatele

Skupenství        kapalné

Barva        Tmavá, jantarová

Vůně          typická pro ropný produkt

Bod vzplanutí          218  °C (uzavřené nádoby)

Hustota ( při 20°C)        0,888

Rozpustnost ve vodě        nerozpustný

Specifická váha        0,89