ExStink


bezpečnostní list: stáhnout


Přípravek k neutralizaci zápachu
Balení


plast. lahve s rozprašovačem 25,

236,6 a 946 ml


Balení 25ml: cena: 36.00 CZK

Balení 236,6 ml: cena: 512.00 CZK

Balení 946ml: cena: 1004.00 CZK

Použití :

Vysoce účinný přípravek pro neutralizaci pachů, který díky svému složení odstraňuje nejůpornější zápachy. Pachy se odstraňují v místě vzniku a přetrvávající dlouhodobý  účinek je zajištěn  vědecky navrženou recepturou působící dlouhodobě  po aplikaci přípravku. ExStink odstraňuje  zápachy vzniklé organickým rozkladem, zvířaty, plísněmi,kouřem z ohně a tabákových výrobků, chemikáliemi a kanalizací.


Složení a účinky:

Speciální receptura  určená k neutralizaci zápachu.


Obsahuje oxid chloričitý. Zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Uchovávat mimo dosah dětí!


Návod k použití :

Aplikace sprayem pro likvidaci malých zdrojů zápachu: použijte neředěný, nastříkat na zdroj zápachu ze vzdálenosti 15-20 cm.

Aplikace rozprašovačem: použít roztok 1:40. Roztok rozprášit na stěny, kratiny, nábytek a látky a nechat zaschnout. Pachy jsou zlikvidovány během 15-30 min. V případě nutnosti opakovat co 2-3 měsíce.

Vytírání: smíchat 100 ml přípravku se 4 litry vody se saponátem

Pachy ze vzduchu: stříkat rozprašovačem směrem ke stropu.

Koberce a nábytek: vyzkoušet nejprve stálost barev na koberci nebo nábytku.Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva        bezbarvá kapalina

pH          9

Teplota varu        100°C

Hustota( při 20°C)        0,9