Receptura HT 3374 – Antioxidant
Antioxidant pro výrobu paliv, olejů a biopaliv.
Balení

100, 250, 500, 1000 ml.


Plastové kanystry 18,9 l


Balení 100 ml, cena: 124.00 CZK

Balení 250 ml, cena: 298.00 CZK

Balení 500 ml, cena: 580.00 CZK

Balení 1000 ml, cena: 1135.00 CZK

Balení 18,9 L cena: 17916.00 CZK

Antioxidant HT 3374 firmy Bishop´s Original je jednoduchým odzkoušeným fenolovým antioxidantem. Obsahuje 75-ti procentní koncentraci 2,6 di- tert -butylfenolu a je určen pro výrobu leteckých paliv, pohonných hmot pro dieselové motory, bionafty a benzinu.

Použití :

Antioxidant HT 3374 firmy Bishop´s Original Products je v prvé řadě určen k ošetření paliva pro tryskové letecké motory, dieselové motory, bio nafty a benzinu. Složení HT 3374 bylo testováno více jak 25 let v rámci provozních testů v různých palivech a mazivech.


Doporučená míšení:

Pro civilní a vojenská letecká paliva, obohacená vodíkem je doporučená koncentrace 17- 24 mg/l. Pro zajištění dlouhodobé termické stability neobohacených paliv a ostatních PHM je doporučeno stejné množství tj. 17- 24 mg/l. Pro upřesnění těchto údajů kontaktujte firmu BOP.


HT 3374 Antioxidant je 100% aktivní fenolový antioxidant splňující veškeré vojenské i civilní specifikace pro paliva.


MIL T 5624 MIL G 5572 ASTM D 910 MIL G 3056 MIL T 25524 DERD 2486 ASTM D 1655 MIL G 46015

MIL T 81912 DERD 2494 MIL F 16884 MIL G 53006

MIL T 83133 DERD 2485 MIL F 46162 W G 1690

MIL T 38219 DERD 2498 W F 800


Antioxidant HT 3374 má sklon k super chladnutí tj. má sklon k urychlené krystalizaci při teplotách mrznutí. Je nutné se seznámit s bezpečnostním listem.Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva        žlutá tekutina

Hustota při 15 °C g/ml        0,94

Viskozita, 40 °C        mm2/s 6,3

Bod vzplanutí (PMC)        °C 102

Bod tuhnutí        °C -21

Bod mrznutí        °C +17