Receptura NM-19


bezpečnostní list: stáhnout


Vysokoteplotní separační plastický tuk pro rozsah -29°C až +1 315°C
Balení


tuby 400 g


Balení 400g cena: 1258.00 CZK

Použití:

Mazání kluzných a šroubových spojů, čepů, matic, řetězů a ozubených kol, lanovodů, vodítek ventilů,O-kroužků, čepů, regulačních klap v komínech, závěsů uzávěrů pecí a topenišť, vodou zaplavených zařízení a veškerých zařízení vystavených působení vysokých teplot, solným výparům a působení průmyslových chemikálií.Složení a účinky:

Unikátní receptura  neobsahuje měď, olovo, nikl, zinek ani jiné kovy. Lze je využít jako konvenční separační mazivo pro veškeré druhy kovových ploch včetně nerezových ocelí, kde je použití mědných maziv zakázáno. Mazivo zajišťuje vynikající ochranu proti extrémním tlakům, oxidaci a korozi při zajištění mazání v celém teplotním rozsahu. Mazivo má vynikající adhezi ke kovovým povrchům. Tím zajišťuje prodlouženou životnost zařízení a zaručuje vynikající vodostálost.


Návod k použití:

Plastický tuk využívat jako separační mazivo pro ošetření kontaktních ploch a spojů proti účinkům vysokých teplot, slané vody a agresivních chemikálií. Ošetření běžným způsobem jako při ostatních plastických mazivech. Nedoporučuje se tyto tuky míchat s jinými plastickými mazivy.


Vysokoteplotní separační mazivo lze využít jako:


1.  Vysokoteplotní separační mazivo

2.  Vysokoteplotní mazivo pro kluzná a valivá ložiska

3.  Ochranný film zařízení vystavených působení vysokých teplot a vysoce korozívnímu prostředí


Výhody:


   * snížení tření a opotřebení

   * výrazná vysokoteplotní stabilita

   * vysoká vodostálost

   * vysoká stálost v agresivním prostředí

   * vysoké antikorozivní vlastnosti
Základní fyzikálně chemické ukazatele

Vzhled, barva          máselný charakter, černá

Bod skápnutí        není

Součinitel tření        0,19

Základní olej          ropný

Zahušťovadlo          bentonit


Rozsahy teplot pro různé aplikace:


1.  Separační mazivo:            -35°C až +1 150°C

2.  Ložiskové mazivo:        -35°C až +230°C

3.  Mazivo pro kluzné plochy:        -35°C až + 920°C

4.  Ochranný film:          -35°C až + 480°C


Normy:


Použitelný pro mazání jaderných zařízení

Splňuje požadavky dle normy MIL - A - 907E