Receptura PSP


bezpečnostní list: stáhnout


Přísada do posilovačů řízení


Balení


Plastové láhve 50 mlBalení 50 ml cena: 265.00 CZK

Použití :

Mikrodifuzní přísada do převodových olejů a kapalin, určených jako náplň posilovačů řízení.

Složení a účinky:

Speciálně vyvinutá přísada do posilovačů řízení obsahuje mikrodifuzní složku zajišťující vytvoření mikrotenkého mazacího filmu pevně spojeného s kovovým povrchem. Ošetřuje těsnění, snižuje průsak

nápně posilovače přes těsnění, podstatně zvyšuje životnost zařízení.

Návod k použití :

Obsah lahvičky přidat do náplně posilovače řízení.


Určen k ošetření veškerých typů náplní posilovačů.


Výhody:


   * snížení tření

   * snížení opotřebení

   * snížení teploty olejové náplně


Přípravek neobsahuje škodlivé látkySkupenství (při 20°C)        kapalné

Barva        světlá, jantarová

Vůně          typická pro ropný produkt

Hodnota pH (při °C)        10,5

Teplota ( rozmezí teplot) varu °C        316 °C

Bod vzplanutí (°C)        194°C

Hořlavost        dolní mez hořlavosti -0,9%, horní mez hořlavosti - 7,0%

Hustota (při 20°C)        0,85 kg/l

Rozpustnost (při 20°C)        ve vodě nerozpustný